Wat en voor wie?

Binnen de praktijk wordt veel gewerkt met twee programma’s die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen waarbij het praten niet goed op gang komt.

Het Hanen-ouderprogramma

Het Hanen-ouderprogramma ‘Praten doe je met zijn tweeën’ is ontwikkeld in Canada en is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd programma dat alleen door speciaal opgeleide logopedisten en psychologen mag worden gegeven. Het programma is bedoeld voor jonge kinderen die weinig praten of moeite hebben met het begrijpen en gebruiken van taal

In het Hanen-ouderprogramma leren ouders hoe ze hun kind kunnen uitdagen om in gesprek te gaan én te blijven. Ze ontdekken hoe ze dagelijkse situaties kunnen benutten om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. Verder leren ouders hoe ze non-verbale signalen moeten interpreteren en krijgen ze inzicht in de belevingswereld van hun kind.

Het Hanen-ouderprogramma kan geschikt zijn als u als ouder regelmatig tegen één van de volgende vragen aanloopt:

 • Ik begrijp vaak niet wat mijn kind wil zeggen
 • Ik weet niet hoe ik mijn kind kan stimuleren om meer taal te gebruiken
 • Mijn kind trekt zich terug en maakt met niemand contact
 • Mijn kind is heel snel gefrustreerd en boos
 • Als ik met mijn kind speel, kan hij of zij maar kort de aandacht vasthouden
 • Hoe kan ik in contact komen met mijn kind?

Het ImPACT-programma

Het ImPACT-programma is ontwikkeld in de Verenigde Staten voor jonge kinderen met kenmerken van autisme. Ouders leren met behulp van dit programma hun kind te ondersteunen in het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. Doordat de geleerde technieken gebruikt kunnen worden in dagelijkse situaties, is het toepassen ervan voor veel ouders haalbaar. Ouders geven vaak aan zich op die manier competenter te voelen en minder stress te ervaren bij de opvoeding.

Het Impact Programma

Vrij vertaald is ImPACT een programma dat ouders sterker maakt in de communicatie met hun kind en zo de ontwikkeling bevordert. Je leert als ouder je kind stimuleren op het vlak van contact, spel en taal. Tijdens de behandeling wisselen uitleggen, voordoen en zelf uitproberen elkaar af. Thuis oefenen ouders in het dagelijks leven spelenderwijs wat bij het Praathuis aan bod is geweest.

Waarom kiezen voor ImPACT?

 • Je kind krijgt op deze manier veel oefening.
 • Je bent als ouder actief betrokken bij het stimuleren van de vaardigheden van je kind.
 • Je oefent met je kind in een vertrouwde omgeving en tijdens dagelijkse activiteiten.
 • Deze manier van oefenen maakt de kans groter dat je kind deze vaardigheden sneller toepast in nieuwe situaties en ook op de lange termijn blijft gebruiken.
 • IMPACT is een wetenschappelijk onderbouwde methode om de ontwikkeling van kinderen met kenmerken van autisme te bevorderen.