Aanmelden en werkwijze

Bij Het Praathuis staat uw kind centraal. Zowel de wachtruimte als de behandelkamer zijn ruim en op een kindvriendelijke manier ingericht met leuk spelmateriaal en kinderboeken. De praktijk is goed bereikbaar, zowel met de fiets als de auto. Er is meer dan voldoende gratis parkeergelegenheid.

Openingstijden

Het Praathuis is bereikbaar via telefoonnummer: 06-36262845. Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8-17 uur. Als de telefoon niet opgenomen kan worden (bijvoorbeeld tijdens afname van een onderzoek) kunt u een boodschap inspreken op de voicemail. Dit is ook mogelijk buiten de aangegeven openingstijden. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Aanmelden

U kunt uw kind telefonisch aanmelden of via het aanmeldingsformulier op de website.

Uw kind kan naar logopedie verwezen worden door een arts of een medisch specialist (bijvoorbeeld de jeugdarts van het Consultatiebureau, uw huisarts, een KNO-arts of een kinderarts).

De verwijsbrief dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

  • Gegevens pati├źnt: naam, BSN-nummer, geboortedatum
  • Gegevens arts: naam en handtekening arts, AGB-code arts
  • Verwijsgegevens: datum verwijzing, medische diagnose en/of hulpvraag (bijv. achterblijvende spraaktaalontwikkeling)
  • Overige gegevens: soort zorg (bijv. logopedisch onderzoek en logopedische behandeling)

De verwijsbrief neemt u mee naar de eerste afspraak, samen met een geldig legitimatiebewijs en de zorgverzekeringspas van uw zoon of dochter.

Heeft u geen verwijsbrief?

Het Praathuis is direct toegankelijk. Voorafgaand aan de intake vindt er dan een screening plaats om te bepalen of het probleem waarvoor u met uw kind komt een logopedisch probleem is. De huisarts ontvangt hiervan een terugkoppeling.

Let op: sommige zorgverzekeraars stellen een verwijsbrief bij behandeling aan kinderen verplicht. De regels hiervoor kunnen elk jaar veranderen. Voor de meest recente informatie kunt u contact met de praktijk opnemen.

Werkwijze

De behandeling start met een intakegesprek gevolgd door een uitgebreid onderzoek.
Dit onderzoek heeft als doel duidelijk te krijgen op welke manieren uw kind communiceert en welke problemen er zijn, zowel in de taalontwikkeling als op andere ontwikkelingsgebieden.
Hieruit volgen behandeldoelen, die samen met de ouders worden opgesteld.
Vervolgens start de behandeling.
Tijdens de behandelsessies leren ouders hoe ze logopedische technieken en communicatiestrategie├źn kunnen gebruiken om hun kind te helpen met communiceren en/of praten. Het kind zelf ervaart de behandeling als een halfuur lekker spelen.

Na een aantal maanden vindt samen met de ouders een evaluatie plaats. Als voortzetten van de behandeling zinvol is kan daarna besloten worden nog een periode te behandelen.